top of page
Kamera.jpg

Lue tietosuojaselosteemme täältä.

Tietosuojaseloste

Tämä on Oy Sailer Research & Development Ltd.:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 15.09.2020. Lisätietoja markkinointirekisteristä saat ottamalla yhteyttä info@sailer.fi.

 

1. Rekisterinpitäjä


Oy Sailer Research & Development Ltd.

y-tunnus: 2653660-4
Caloniuksenkatu 7 A 2
00100 Helsinki

 

2. Yhteyshenkilö henkilötietoja koskevissa asioissa


Hannu Uotila
Caloniuksenkatu 7 A 2
00100 Helsinki
hannu.uotila@sailer.fi

 

3. Rekisterin nimi


Oy Sailerin osallistuja-, asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tutkimukseen osallistuneiden henkilötietoja käytetään tutkimuksesta tiedottamiseen, tutkimushaastattelusta sopimiseen ja osana tutkimuksen raportointia. Kuvattua tai muutoin tallennettua tai tekstiksi purettua haastattelumateriaalia käytetään tutkimuksien aineistona. Kaikki kerätyt henkilötiedot ovat asiakaskohtaisia. Osallistuneiden henkilötietoja käytetään vain tutkimuksien toteutukseen.

Asiakasyrityksiin liittyviä henkilötietoja käsitellään tilausten, luototuksen, laskutuksen, perinnän, yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Markkinointirekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumien sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö


Tietosisältöön kuuluu enintään nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ikä, valokuva, äänitetty haastattelu, mahdollinen videomuodossa oleva haastatteluaineisto, rekisteröidyn tehtävä tai asema yrityksessä tai yhteisössä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet


Tiedot saadaan rekisterin ylläpitäjältä, suoraan rekisteröidyiltä, asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokannasta, verkkosivustojen, blogien ja uutiskirjeiden käyttö- ja asiointitiedoista, asiakkuudenhallinta- ja asiakaspalvelujärjestelmien tiedoista, yhteistyökumppaneilta, sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset


Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Tutkimukseen osallistuneiden tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Asiakas- ja markkinointirekisterin henkilötietoja voidaan säilyttää myös EU:n tai ETA:n ulkopuolella markkinoinnin työkalujen (mm. Videoask, WIX, Google A WIX, Videoask, Facebook Pixel, Google Analytics, Hotjar) palvelimien sijainnista riippuen.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet


Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Vain Oy Sailer Research & Development Ltd.:n työntekijöillä on pääsy tietoihin. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.  

 

10. Tietojen säilyttämisaika


Tutkimukseen osallistuneiden henkilötietoja säilytetään seitsemän vuotta. Asiakasyrityksiin liittyviä henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuotta. Markkinointirekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja enintään kymmenen vuotta.

11. Rekisteröidyn oikeudet


Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin pitäjälle. Rekisteröidyllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin. Tietoja, joiden säilyttämiselle löytyy lakisääteiset perusteet, ei voida poistaa.

Videotutkimuksen aloittaminen on helppoa.

Voit olla meihin yhteydessä joko puhelimitse, sähköpostilla tai varaamalla 30 minuutin etätapaamisen. Ollaan yhteydessä, niin muotoilemme sinulle sopivan videotutkimuksen.

kristafinal_edited.png

Krista Saarto

Head of SME Business

LeasePlan Finland

Videotutkimuksesta saatujen tulosten avulla olemme saaneet kohdennettua viestintää ja myyntitoimenpiteitä asiakkaillemme huomattavasti tehokkaammin.

Erika_Stude_120320opas.png

Erika Stude

Asiakaskokemuksen erityisasiantuntija

Senaatti-kiinteistöt

Videoraportti on yksinkertaisesti tehokas. Sen avulla tutkimustulokset ovat tuoneet asiakkaamme aidosti kaiken tekemisemme keskiöön.

maninvan_2019_joncatani_edited.png

Jon Catani

CEO

Man in Van Oy

Videotutkimus on antanut kasvot asiakkaillemme ympäri Suomen. Henkilöstömme on saanut videoraportista uusia ideoita asiakkaidemme parempaan palveluun.

Tästä puhumme nyt.

bottom of page